Våre leveranser går aldri på akkord med kvaliteten. Dyktige ansatte og en ny
og fleksibel maskinpark gir den kvaliteten som kreves.
Våre leveranser går aldri på akkord med kvaliteten. Dyktige ansatte og en ny og fleksibel maskinpark gir den kvaliteten som kreves.
Samarbeid

Vi leverer produkter på bestilling. For å få til en god leveranse vil vi ha ambisjoner og tydelige tilbakemeldinger.



Avtalt tid

Produktene som kommer fra oss skal bli levert hos kunden når dette er avtalt. God struktur i samarbeidet er viktig for å få dette til.



 
Jon Ove MotlandKontakt
John Ove Motland
Salg
Mobil: 950 07 699 
john.ove@aardal.as



Jon Ove MotlandKontakt
Gunnstein Varhaug
Salgsleder
Mobil: 450 36 866
gunnstein@aardal.as